Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Runstensskolan

Flytt på grund av upprustning av skollokalerna

På grund av att skolans befintliga lokaler behöver renoveras kommer skolundervisningen från och med höstterminen 2024 ske i evakueringslokalerna i före detta Båtsmansskolan, Järnåldersringen 883.

Läs mer om renoveringen och flytten

Aktuellt

2024-07-12
Hjälp till att motverka nyrekrytering av barn till kriminella gäng

Under sommaren ökar risken för att barn och unga rekryteras av kriminella gäng för att begå grova brott. Kontakta polisen om du är förälder och upptäcker avvikande beteenden hos ditt barn, eller hos ett barn som finns i din omgivning.

Barn tar emot något av okänd person

2024-07-08
Haninge i förstärkt samarbete med andra kommuner för att vända våldsutvecklingen

Under sommaren ökar risken för att barn och unga rekryteras av kriminella gäng för att begå grova brott. Haninge ingår tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län och berörda myndigheter i en förstärkt samverkan, ROC, för att vända våldsutvecklingen.

2024-06-28
Nya riktlinjer för trygghet och studiero i grundskolan

Grundskolenämnden har tagit fram en ny riktlinje som tydliggör hur kommunala skolor ska arbeta förebyggande och främjande för att skapa trygghet och studiero för elever.

Korta fakta om Runstensskolan

cirka 320 elever
cirka 40 personal
100% god mat