Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2024/2025

Nu är skolvalsperioden stängd och arbetet med placeringar har påbörjats på varje skola. Besked om placering kommer att skickas ut till dig som vårdnadshavare under april månad.

Om skolvalet

Varje barn har en grundplacering på en kommunal skola. Grundplaceringen baseras på den folkbokföringsadress barnet är skrivet på och som hör till respektive upptagningsområde. Du ser grundplaceringen när du loggar in på e-tjänsten för skolvalet.

Alla vårdnadshavare till barn som är inbjudna till skolvalet ska registrera ett aktivt skolval. Skolvalet ska godkännas av båda vårdnadshavarna om du inte har enskild vårdnad om barnet. Om vårdnadshavarna inte är överens, om en av vårdnadshavarna inte godkänner det val som är registrerat kommer valet inte att bli giltigt.

Om du önskar gå i annan kommunal skola i Haninge än där du har din grundplacering

Du kan inte ställa dig i kö till en kommunal skola i Haninge. Om du vill gå i en annan kommunal skola i Haninge än där du har din grundplacering anger du detta i e-tjänsten för skolvalet under den period som skolvalet pågår.

Kommunen placerar i första hand de elever som har sin grundplacering i skolan. Om utrymme finns efter detta (beslutas av skolans rektor) gäller följande prioritering:

  1. För förskoleklass: Om barnet har syskon som går i den sökta skolan.
  2. Närhet till den sökta skolan (men utanför upptagningsområdet). Det är den faktiska gångvägen som räknas, inte fågelvägen.

Om du vill gå i en friskola eller en kommunal skola utanför Haninge

Då ska du ansöka direkt hos den skolan. Det är den mottagande skolan som beslutar om du kan erbjudas plats.

  • Om du fått platserbjudande och tackat ja till en fristående skola eller kommunal skola utanför Haninge ska du i skolvalet tacka nej till din grundplacering och ange vilken skola du ska gå i.
  • Om du sökt till någon av följande fristående skolor; Innovitaskolan Rudan, Innovitaskolan Söderby, Innovitaskolan Vendelsö eller I Ur och Skur Mårtensbergsskolan i Haninge ska du registrera detta i skolvalet. Observera att de fristående skolorna har sitt eget kösystem, du som vårdnadshavare behöver alltid ta kontakt med den fristående skola som du är intresserad av att ställa ditt barn i kö till.

Skolval till årskurs 7

Om du redan går i en skola som har årskurs 7–9 behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att du vill gå kvar på skolan utan vi förutsätter att du fortsätter på skolan. Om du däremot önskar byta till någon annan skola, ska du meddela oss på skolval@haninge.se, så öppnar vi skolvalet för dig.

Om du går på en F–6-skola i en friskola eller kommunal skola utanför Haninge kommer du bli inbjuden till skolvalet.


Skolvalet kan påverka rätten till skolskjuts

Du kan ha rätt till skolskjuts på grund av avstånd, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl.

Om du väljer en annan skola än din grundplaceringsskola har du begränsade möjligheter till skolskjuts. Du kan beviljas skolskjuts om du har rätt till skolskjuts till grundplaceringsskolan. Ett villkor är att resorna inte innebär merkostnader för kommunen jämfört med vad som gällt till grundplaceringsskolan.

Läs mer om skolskjuts


Ansökan till fritidshem

Du har rätt till fritids inför start i förskoleklass. För att få plats på fritids måste du göra en ansökan. Detta gör du enklast via e-tjänst. (Det behövs inget lösenord eller användarnamn).

Så här ansöker du om barnomsorg

Senast uppdaterad: 16 november 2022