Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi

Runstensskolan har som alla andra kommunala grundskolor ett stort fokus på elevernas kunskapsutveckling. Vi arbetar med "bedömning för lärande" där en kontinuerlig återkoppling sker mellan lärare och elev för att eleven ska kunna utvecklas på bästa sätt. Vi har en gemensam elevsyn –"barn gör rätt om de kan". Vid problem använder vi en samtalsmetod som kallas för CPS som utgår från detta förhållningssätt.

Lärare hjälper elev. Lärare hjälper elev. Foto: Jessica Vilenius & Kattis Damkalis

Personalen är indelad i arbetslag och träffas regelbundet för kollegialt arbete. Inom ramen för arbetslagen bedrivs skolutveckling och utveckling av fritidsverksamheten samt planering och utvärdering av arbetet.

Alla lärare utvecklas individuellt och kollegialt genom "bedömning för lärande", som också förkortas BFL. BFL är ett formativt arbetssätt i klassrummen som bland annat bygger på ständig återkopling mellan lärare och elev för att eleven ska kunna utvecklas och stärka sina kunskaper.

Vårt elevhälsoarbete börjar redan i arbetslagen i "Pedagogisk elevhälsa" som leds av utvecklingsledaren. Runstensskolan använder en samtalsmetod som heter Collaborative Proactive Solutions, CPS, när problem uppstår.  

Vår skola har väckt intresse utomlands och vi tar flera gånger per år emot studiebesök från bland annat USA, Japan och Island.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2023