Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet och hälsa

Runstensskolan arbetar aktivt med att skapa trygghet och studiero i alla verksamheter på skolan.

Barn på rad. Barn på rad. Foto: Jessica Vilenius & Kattis Damkalis

Skolans trygghetsteam arbetar med olika uppdrag inom trygghet och trivsel och finns bland annat ute på alla raster.

Skolan har också en elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven eller har andra svårigheter i skolan eller på fritids fångas detta snabbt upp för att skolan ska kunna sätta in rätt åtgärder.

Kontakt

Ulrika Johansson
Tf. Rektor
08-606 86 40
ulrika.a.johansson@haninge.se

Nina Bävits Blom
Skolsköterska
08-606 80 94
nina.bavitsblom@haninge.se

Louise Andersen
Specialpedagog
08-606 86 07
louise.andersen@haninge.se

Trygghetsteamet

Hussein Al Moussavi
Socialpedagog
08-606 47 92
hussein.al.mousawi@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 april 2023