Trygghet och hälsa

Barn på rad. Barn på rad. Foto: Jessica Vilenius & Kattis Damkalis

Runstensskolan arbetar aktivt med att skapa trygghet och studiero i alla verksamheter på skolan.

Skolans trygghetsteam arbetar med olika uppdrag inom trygghet och trivsel och finns bland annat ute på alla raster.

Skolan har också en elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven eller har andra svårigheter i skolan eller på fritids fångas detta snabbt upp för att skolan ska kunna sätta in rätt åtgärder.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021