Trygghet och hälsa

Runstensskolan arbetar aktivt med att skapa trygghet och studiero i alla verksamheter på skolan.

Skolans trygghetsteam arbetar med olika uppdrag inom trygghet och trivsel och finns bland annat ute på alla raster.

Skolan har också en elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven eller har andra svårigheter i skolan eller på fritids fångas detta snabbt upp för att skolan ska kunna sätta in rätt åtgärder.

Kontakt för den här sidan: runstensskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 september 2018