Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Särskilda behov och extra stöd

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven eller har andra svårigheter i skolan eller på fritids fångas detta snabbt upp. Ofta får eleven i ett så kallat CPS-samtal vara med att hitta sina lösningar på bekymret.

Elever i klassrum Elever i klassrum. Foto: Olof Holdar

Skolan arbetar aktivt med klassrumsanpassningar samt lärmiljö för alla elever. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven eller har andra svårigheter i skolan eller på fritids anmäls eleven av lärare, förskollärare, fritidspersonal till den Pedagogiska elevhälsan i arbetslaget.

CPS-samtal

Bekymret eller oron kring eleven lyfts i ett lösningsfokuserat kollegialt samtal. Utifrån samtalet kan fler anpassningar provas. Ofta får eleven i ett så kallat CPS-samtal vara med att hitta sina lösningar på bekymret. CPS står för Collaborative Proactive Solutions och är en problemlösningsmetod.

Om dessa anpassningar inte är tillräckliga lyfts ärendet på ett elevhälsomöte tillsammans med elevhälsoteamet. Detta kan leda till utredning av särskilt stöd och eventuellt åtgärdsprogram med särskilda insatser.

Lärarresurser

Skolan har speciallärare, lärare i svenska som andraspråk, svensklärare med inriktning på läsutveckling samt särskild satsning på utveckling av matematikspråk/begrepp.

Senast uppdaterad: 5 september 2018