Vår skola

Runstensskolan är en F-6 skola som ligger ett stenkast från Haninge Centrum. Vi lägger stort fokus på att våra elever ska trivas, vara trygga och känna studiero. Vi värdesätter god mat och skolans restaurang har nominerats flera gånger till olika priser.

Runstensskolan är en skola som har ca 396 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi finns i centrala Handen, nära till kommunikationer och Rudans friluftsområde. Vi vill att skolans alla elever ska känna trygghet, studiero och trivsel samt känna samhörighet med personal och övriga elever på skolan. Detta är grunden för att inlärning ska kunna ske. Alla elever vill lyckas och vi arbetar för att möta varje enskild elev.

Alla elever vill om de kan

Skolan arbetar med Bedömning för lärande och formativt arbetssätt. Kollegialt lärande är viktigt i våra arbetslag. Vi utvecklar också CPS, enligt Ross Greens modell som är ett sätt att föra samtal med våra elever, kring svårigheter som kan uppstå i elevens skolsituation. Alla elever vill om de kan!

Nominerade till White Guide Junior

På skolan finns en restaurang som nominerats till priser av White Guide Junior vid ett flertal tillfällen.

 

Senast uppdaterad: 26 januari 2022