Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Jobba hos oss

På Runstensskolans kan vi erbjuda en attraktiv och utvecklande arbetsplats för all personal. Alla medarbetare har en viss delaktighet i den pedagogiska verksamheten, även vaktmästare, intendent och kock. Vårt sätt att arbeta har rönt internationellt intresse och vi tar varje år emot besök från andra länder.

På Runstensskolan har vi en gemensam elevsyn, "Barn gör rätt om de kan". Vi använder en samtalsmetod för att lösa olika skolproblem tillsammans med eleverna som kallas för CPS. CPS står för "Collaborative Proactive Solutions", och är skapad av Ross Greene, Vi tror att detta skapar fler möjligheter för barn att själv vara med att lösa och påverka sin skolsituation när det blir svårt i skolan. All personal har på något sätt delaktighet i den pedagogiska verksamheten även vaktmästare, intendent och kock. Därför utvecklar vi CPS hos all personal.

Olika arbetslag och behöriga lärare

Personalen är indelad i arbetslag och möts i arbetslagsmöten för kollegialt arbete. Där bedrivs skolutveckling och utveckling av fritidsverksamheten samt planering och utvärdering av arbetet. Elevhälsoarbetet börjar i arbetslagen i "Pedagogisk elevhälsa" som leds av utvecklingsledaren. Alla lärare utvecklar individuellt och kollegialt BFL, bedömning för lärande, ett formativt arbetssätt i klassrummen. Vi tar flera gånger per år emot studiebesök från tex USA och Japan.

Skolan har behöriga lärare i alla årskurser och en personalgrupp med höga ambitioner och som vet att de gör skillnad varje dag för våra elever. Ämnesövergripande undervisning bidrar till utveckling och arbetsglädje hos våra elever och lärare. På skolan finns ett trygghetsteam som på heltid arbetar med olika uppdrag kring trygghet och trivsel på skolan, bland annat finns de ute på alla raster under skoldagen.

Prisbelönt skolrestaurang

Skolrestaurangen är en av Sveriges bästa och har vunnit Arlas Guldko och Nominerats till White Guide de senaste åren. Inköpen för ekologiska råvaror är ledande i kommunen och vi erbjuder dagligen vegetariska alternativ. Skolmåltiden ingår i vår pedagogiska verksamhet och vi arbetar för att öka förståelsen hos eleverna för ett hållbart samhälle och ett minskat matsvinn. Matresan låter oss uppleva världen genom smaklökarna då vi äter oss genom de olika världsdelarna.

Vårt sätt att arbeta har även rönt internationellt intresse. Vi tar varje år emot besökare från andra länder, som USA och Japan.

Senast uppdaterad: 8 mars 2019