Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om Runstensskolan

Runstensskolan är en F–6 skola där vi värnar om elevernas trivsel, trygghet och inflytande. Vi använder digitala hjälpmedel i undervisningen i form av smartboards och surfplattor. Skolan har en egen idrottshall och skolgård med fotbollsplan. Köket är utmärkt och har nominerats av White Guide Junior till olika priser.

Vi använder oss av digitala hjälpmedel i vår undervisning. I varje klassrum finns smartboards. Vi har också klassuppsättningar med surfplattor som används i undervisningen. Från och med årskurs 6 erbjuder vi en personlig Cromebook.

Gemensamma aktiviteter

Vi är en trivselledarskola vilket innebär att vi har elever i årskurs 3–6 som är trivselledare och håller i roliga aktiviteter på förmiddagsrasterna där alla elever är välkomna att leka och ha roligt tillsammans.

Skolan har en gemensam avslutningsdag i december där eleverna tillsammans skapar ett uppträdande för varandra i idrottssalen, vilket brukar vara mycket uppskattat.  Innan sommarlovet tar vid anordnar vi en fotbollsturnering där kamratskap och kämpaglöd är viktiga ledstjärnor.

Under läsåret har vi flera idrottsdagar där hela skolan är med.

Elevens inflytande på sin undervisning

Under skolåret anordnas åtta dagar där eleverna får vara med och välja innehållet för dagen. Vi kallar det för Elevens val. Hela skolan samarbetar kring denna aktivitet.

Eleven kan under Elevens val välja att fördjupa sig i ett skolämne eller få en chans att prova på något helt nytt, till exempel bakning, cheerleading, bollspel, dans, programmering, experiment.

Behöriga lärare

Det finns behöriga lärare i samtliga årskurser som arbetar med formativ undervisning, Bedömning för lärande, BFL. BFL innebär bland annat att lärare och elev har ett samarbete kring hur eleven kan utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

Runstensskolan arbetar med samarbetsbaserad problemlösning, CPS. Där använder vi oss av en speciell samtalsmetod och löser eventuella svårigheter tillsammans med eleverna. För oss som arbetar på Runstensskolan är det självklart att barn gör rätt om de kan!

Simundervisning

Våra elever erbjuds simträning redan i lågstasiet. I årskurs 2 får eleverna simskola vid fyra tillfällen under vårterminen. De elever som behöver mer simträning utöver detta simmar även i årskurs 3. Extra simträning hålls varje termin för de elever i åk 4-6 som ännu inte har uppnått kunskapskravet i simning.

Senast uppdaterad: 26 juni 2023