Organisation och ledning

Skolledningen består av rektor, biträdande rektor, Administrativ chef och kökschef.

Skolan har även en pedagosisk ledningsgrupp med utvecklingsledare för de olika arbetslagen Balder, Brage och Skolbarnomsorgen (SBO). Arbetslagen indelade enligt fölande: Årskurs F-3 - Balder, Årskurs 4-6 - Brage och Fritids- och förskolelag - SBO.

Senast uppdaterad: 9 september 2022