Organisation och ledning

Skolledningen består av rektor, biträdande rektor, intendent och kökschef.

Skolan har även en pedagosisk ledningsgrupp med utvecklingsledare för de olika arbetslagen Balder, Brage och Skolbarnomsorgen (SBO). Arbetslagen indelade enligt fölande: Årskurs 1-3 - Balder, Årskurs 4-6 - Brage och Fritids- och förskolelag - SBO.

Kontakt för den här sidan: runstensskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 januari 2019