Skolmiljö

Runstensskolan har en traditionellt utformad skolbyggnad med eget bibliotek, idrottshall, musiksal samt slöjdsal. Utemiljön toppas av fotbollsplan med konstgräs.

Runstensskolan har en traditionellt utformad skolbyggnad där vi kreativt använder oss av lokalerna på bästa sätt för att bedriva en pedagogisk verksamhet genom hela dagen. Varje klass har ett eget hemklassrum med anpassade lärmiljöer utifrån elevernas behov. Fritids är organiserat i fyra hemvister med egna lokaler samt att de utnyttjar skolans alla lokaler för sina aktiviteter med gemensam öppnings- och stängningslokal i B-huset med egen ingång.

Skolans specifika lokaler

  • Bibliotek, där det bedrivs lästräning och läsinspiraton i mindre grupper
  • Slöjdsal, där trä/metallslöjd och textilslöjd bedrivs
  • Musikämnet har ett eget klassrum som är väl utrustat med olika instrument och en musik/sånganläggning.

Utemiljön

Skolgården toppas av en fotbollsplan med konstgräs och en basketplan. Det finns också en bandyhörna som är en mycket populär del av skolgården.

Skolgården är utrustad med:

  • Klätterställningar
  • Lekhus och sandlådor
  • Pingisbord
  • Basket/fotbollsplan
  • Aktivitetsyta med konstgräs

På de övriga ytorna sprudlar lekglädjen i lekar som till exempel bollspelet King och Bläckis. För de elever som vill ha en lugnare stund under rasterna så finns det flera bord att sitta runt och spela spel eller annat.

Senast uppdaterad: 14 februari 2023