Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skolmiljö

Runstensskolan har en stor fristående idrottshall, bibliotek, musiksal samt slöjdsalar för både textilslöjd och trä- och metallslöjd. Innemiljön i huvudbyggnaden är anpassad för vår verksamhet med hemvister för de olika årskurserna och för fritids.

Runstensskolan är just nu placerad i en klassisk högstadiebyggnad där vi kreativt använder oss av lokalerna på bästa sätt för att bedriva en pedagogisk verksamhet genom hela dagen. Varje klass har ett eget hemklassrum med anpassade lärmiljöer utifrån elevernas behov. Fritids är organiserat i fyra hemvister med egna lokaler samt att de utnyttjar skolans alla lokaler för sina aktiviteter med gemensam öppnings- och stängningslokal med egen ingång.

Skolans specifika lokaler

  • Bibliotek, där det bedrivs lästräning och läsinspiraton i mindre grupper
  • Slöjdsal, där trä/metallslöjd och textilslöjd bedrivs
  • Musikämnet har ett eget klassrum som är väl utrustat med olika instrument och en musik/sånganläggning.

Utemiljön

Skolgården är utrustad med:

  • Klätterställningar
  • Lekhus och sandlådor
  • Pingisbord
  • Basket/fotbollsplan
  • Aktivitetsyta med konstgräs

På de övriga ytorna sprudlar lekglädjen i lekar som till exempel bollspelet Gagaboll och Bläckis. För de elever som vill ha en lugnare stund under rasterna så finns det bord att sitta runt och spela spel eller annat.

Senast uppdaterad: 27 juni 2023