Studie- och yrkesvägledning

Foto: Mostphotos

Studie- och yrkesvägledningen hjälper Runstensskolans elever att hitta rätt i sina val.

Skolan samarbetar med kommunens navigatorcenter där kommunens studie- och yrkesvägledare finns. Tillsammans med skolans lärare och rektor har en plan utarbetats som beskriver skolans yrkesvägledande aktiviteter.

Alla årskurser från förskoleklass till och med årskurs 6 har yrkesvägledande aktiviteter kopplade till sitt kunskapsstoff som faller in naturligt i undervisningen. Detta gör att eleverna får aktiviteter som är anpassade efter ålder och kunskapsnivå.

Till exempel kan eleverna få praoa i köket på skolan och besöka intressanta platser i vår närmiljö, som kyrkan, brandstationen och biblioteket. Skolan kan också bjuda in föräldrar för att berätta om sina yrken, alternativt gör klassen besök på föräldrars arbetsplatser, vilket brukar vara uppskattat.

Senast uppdaterad: 5 september 2018