Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision och värdegrund

Runstensskolan värdegrund är "Jag ska vara mot andra som jag vill att andra ska vara mot mig".

Gruppbild på elever och pedagog. Gruppbild på elever och pedagog. Foto: Jessica Vilenius & Kattis Damkalis

Skolans förväntningar och regler

"Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande." – Läroplan Grundskolan (LGR) 11.

Vår vision är att alla elever på skolan ska känna trygghet, studiero och trivsel samt känna samhörighet med all personal och elever på skolan. Detta är grunden och förutsättningen för att inlärning ska kunna ske.

Läs mer om skolans regler här

Eleverna, skolan och vårdnadshavarna arbetar gemensamt mot ett genemsamt mål för att nå vår vision. Detta görs genom att ha elevråd, klassråd och föräldraråd.

All personal har gemensamt möte där man går igenom den nya planen. Det som förs fram på de olika råden och mötena utvärderas kontinuerligt.

Runstensskolan har trivselregler för att eleverna ska ha en så optimal arbetsro och trygghet som möjligt. Läs mer om skolans vision och värdegrund i vår plan mot kränkning och diskriminering i rutan Relaterad information. 

Senast uppdaterad: 17 september 2018