Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skolans regler

För att alla skall trivas och känna sig trygga på Runstensskolan gäller följande.

Jag ska vara mot andra som jag vill att andra ska vara mot mig. Jag ska vara mot andra som jag vill att andra ska vara mot mig. Foto: Jessica Vilenius & Kattis Damkalis

• Kom i tid till lektionerna och gå ut på rasterna.
• Bidra till studiero/ matro på lektioner och under måltider.
• Använd inga negativa kommentarer eller kränkande ord.
• Var respektfull och använd ett trevligt sätt mot ALLA.
• Följ våra mobilregler.
• Respektera och var rädd om dina, skolans och andras ägodelar.
• Var rädd om vår skola och vår skolgård, möbler och utrustning.
• Gå lugnt inomhus och prata med låg röst.
• Tuggummi och godis är inte tillåtet.
• Använd inte fysiskt våld, frys inte ut någon eller hota någon.
• Lämna leksaker hemma.
• Lämna Inte skolans område under skoltid/ fritidstid utan lov.

Förväntningar

Detta kan du som vårdnadshavare och elev förvänta dig av oss som arbetar på Runstensskolan:

 • Att vi behandlar andra som vi själv vill bli behandlade.
 • Att vi arbetar för trygghet och trivsel och möter eleven med respekt, vänlighet och hänsyn.
 • Att vi arbetar aktivt för att förebygga och motverka diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och mobbning.
 • Att vi hjälper eleverna att hantera och lösa konflikter.
 • Att vi arbetar för att eleven ska lära sig att ta ansvar för sig själv och sitt skolarbete.Att vi informerar er vårdnadshavare via bl.a. veckobrev, Schoolsoft och utvecklingssamtal, så att ni kan ta del av ert barns skolgång.
 • Att vi organiserar undervisningen så att alla elever ska kunna nå de kunskapskrav som finns i LGR 11.
 • Att vi strävar alltid efter att göra lärande lustfyllt och meningsfullt.
 • Att vi vid oanmäld frånvaro kontaktar vi vårdnadshavare innan klockan 09:00.

Detta förväntar vi oss av dig som vårdnadshavare till elev på Runstensskolan:

 • Att du behandlar andra som du själv vill bli behandlad.
 • Att du hjälper ditt barn att komma utvilad, i tid och väl förberett till skolan med rätt material, till exempel idrottskläder.
 • Att du, om ditt barn är sjukt (eller är frånvarnade av annan orsak), anmäler frånvaro innan klockan 07:30 varje dag via SchoolSoft.
 • Att du håller kontakt med ditt barns mentor eller fritidspersonal för att ha en samsyn kring skolan.
 • Att du tar del av skolans information t.ex. veckobreven på hemsidan och via Schoolsoft samt tar det slutliga ansvaret för att svarslappar och uppgifter lämnas in i tid.
 • Att du pratar med ditt barn på ett positivt sätt om skolan, kritik vänder du dig direkt till skolan med.
 • Att du är uppmärksam på om ditt barn eller någon annan elev utsätts för kränkningar eller obehagliga situationer, och ser då till att personal får kännedom om detta.
 • Att du behandlar andra som du
  själv vill bli behandlad.

Detta förväntar vi oss av dig som elev på Runstensskolan:

 • Att du alltid gör ditt bästa under skoldagen.
 • Att du använder ett vårdat språk.
 • Att du gör ditt bästa för att alla på skolan ska trivas.
 • Att du berättar för en vuxen i skolan om du eller någon annan utsätts för kränkande behandling.
 • Att du respekterar att skolan är en arbetsplats där alla har rätt till arbetsro och därför föregår med gott exempel.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021