Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Föräldrasamverkan

Genom ett samarbete mellan hem och skola kan vi tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för att stötta ditt barn i lärande och utveckling.

Foto: Mostphotos

Skola och vårdnadshavare har olika roller i barnets skolutveckling. Här får du veta vad som är skolans ansvar, vad som är ditt ansvar som vårdnadshavare och hur det gemensamma samarbetet går till. 

Skolans ansvar

Skolan ansvarar för att ditt barns undervisning utgår från kunskapsmål, normer och värden i läroplanen. Undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar.

Skolan sätter upp ordningsregler i dialog med eleverna och arbetar kring normer och värden för att träna eleverna att respektera varandra.

Som förälder ska du få information om förändringar på skolan som påverkar ditt barns fortsatta lärande och utveckling. Uppstår det akuta problem eller frågor som rör ditt barn ska skolan kontakta dig så fort som möjligt.

Skolan ska ta ansvar för kontakten med dig som förälder och sträva efter en god relation.

Vårdnadshavares ansvar

Du som förälder ansvarar för att ditt barn kommer till skolan och deltar i undervisningen. Elever i förskoleklass och grundskola har skolplikt. När ditt barn inte kan delta i skolan måste du anmäla frånvaron.

Du ansvarar för att bidra till ditt barns lärande och utveckling och att ditt barn följer skolans ordningsregler.

Om det uppstår problem eller frågor som rör ditt barn och som skolan behöver känna till ska du kontakta skolan så snart som möjligt.

Som förälder har du också ett ansvar att visa respekt och tillit för skolans personal och eftersträva en god relation.

Så går samarbetet till

Information till vårdnadshavare

Du får information om ditt barns skola på skolans webbplats.

Information om ditt barns frånvaro, schema, arbetsuppgifter och kunskapsutveckling samt aktuella händelser och förändringar får du via skolornas lärplattform. Du når den via haninge.se under avdelningen Förskola & skola.

På haninge.se finns också information om Haninge kommuns styrning och uppföljning av de kommunala skolornas arbete.

Föräldraråd och föräldramöten

Via föräldrasamråd och föräldramöten får du möjlighet till delaktighet och dialog. På föräldrasamråd kan du framföra dina synpunkter i olika frågor, dock inte enskilda ärenden.

På föräldramötena får du kunskap om aktuella frågor, arbetsuppgifter, teman och projekt som ditt barn arbetar med. Syftet är också att visa hur du som förälder kan bidra till ditt barns lärande och utveckling, samt att föra ett samtal om skolans uppdrag och mål.

Utvecklingssamtal

Du blir kallad till utvecklingssamtal en gång per termin eller en gång per år om ditt barn går i förskoleklass. Syftet är att informera om ditt barns lärande och utveckling och komma överens om vilka mål ditt barn ska ha framöver. På utvecklingssamtalet får du och läraren också möjlighet att diskutera hur ni tillsammans kan stödja ditt barn att nå målen.

Så följer vi upp

Utbildningsförvaltningen skickar ut en enkät med frågor om skolgången en gång per läsår. Enkäten  besvaras av dig som är förälder till barn i årskurs 2, samt av eleverna själva i vissa årskurser. Resultatet publiceras på haninge.se, under avdelningen Förskola & skola. Denna uppföljning ska användas till att utveckla och förbättra samarbetet.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018