Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

Elevhälsans uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevens utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, speciallärare, skolsköterska, kurator, trygghetsteam, samt vid behov skolläkare och skolpsykolog från central stödavdelning i Haninge kommun.

Kontakt för den här sidan: runstensskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 april 2020