Lärstudio

Pedagog hjälper elev. Pedagog hjälper elev. Foto: Jessica Vilenius & Kattis Damkalis

På lärstudion får eleverna i ett mindre sammanhang hjälp med att nå skolans kunskapsmål.

Runstensskolan har en kommunövergripande undervisningsgrupp, Lärstudio. Intaget till denna sker centralt och omfattar årskurs 1–6.

Här finns möjlighet att i ett mindre sammanhang med tydlig struktur och ökad personaltäthet arbeta mot skolans kunskapskrav.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021